Tuyệt vời Lên đỉnh với gái yêu cực phê không xem thì phí khi tôi chạy ra phía trước, tôi chỉ cần đứng chú ý và nói theo yêu cầu, hóa ra là tôi đúng. Bây giờ lập tức đổi thành đội 4X4, chúng tôi nhanh chóng tìm vị trí tương ứng, lượt đầu tiên có một số sai sót, sau đó luyện tập nhiều lần liên tiếp, cho đến khi không có vấn đề gì cả, Li Weiwei bắt đầu buổi tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn tư thế đi bộ tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể nhìn thấy các đường ngầm. Mỗi đường màu vàng này cách nhau 40 cm, có nghĩa là khoảng cách giữa mỗi bước là 40 cm.