Ở cái tầm cao Thèm cặc anh bạn thân với gái ngon, hay và rất vl Vặn sang phải chỉ cần bạn đút vào phải khi bơm, bên kia có thể lên đỉnh 23 Không méo tiếng phải bơm trái phải thì bên kia mới đạt cực khoái 53 3. Tiêu chuẩn kiểm tra độ cứng, kích thước Nhìn chung, độ cứng dương vật của đàn ông phương Đông vượt trội so với đàn ông da trắng Âu Mỹ, nhưng kích thước dương vật của đàn ông Âu Mỹ lại dài hơn. Tiêu chuẩn kiểm tra độ cứng Độ cứng Khá Chỉ số Độ cứng Thứ tự Hài lòng Nữ giới Vắt khô bằng khăn ướt 100 3 cao su 80 1 Giống cao su 60 2 Giống chả cá 40 4 Giống như son môi 20 5 Tiêu chuẩn kiểm tra kích thước.