Nhìn cặc của sếp già làm cô thư ký không cưỡng nổi Nếu bạn muốn trở thành một ngôi sao, bạn phải xinh đẹp. những thế giới đó Cô Jie, tất cả họ đều ưa nhìn, nhưng thực sự hiếm khi họ thực sự nổi tiếng. Tôi là một người phụ nữ rất trần tục, tôi thích làm đẹp và tôi thích thể hiện. Tôi là người có thể lên thuyền củ eige nhân vật ra lệnh. Nổi bật giữa đám đông phụ nữ xung quanh anh ta không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Mục đích củ nh ấy khi ngủ với tôiRất đơn giản, tôi đẹp. Tôi khác những người phụ nữ khác vì tôi không nghĩ đến việc giữ một người đàn ông Trái tim, đó là điều không thực tế và mệt mỏi. Cuối cùng, nó vẫn có thể trống rỗng.